Αρθρογραφία
 

Οι μαθησιακές δυσκολίες, είναι η αδυναμία ενός μαθητή να παρακολουθήσει με επιτυχία το ρυθμό και την εξέλιξη των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα της τάξης στην οποία φοιτά. Παρουσιάζει προβλήματα κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή και στις μαθηματικές πράξεις.

Πολλά από τα άτομα τα οποία έχουν αυτισμό παρουσιάζουν ερεθίσματα σε πράγματα τα οποία τους ενοχλούν. Αυτά τα ερεθίσματα οφείλονται σε δυσκολίες επεξεργασίας και ενσωμάτωσης αισθητηριακών πληροφοριών. Η όραση, η ακοή, η αφή, η οσμή, η γεύση, η αίσθηση της κίνησης (αιθουσαίο σύστημα) και η αίσθηση της θέσης (proprioception) μπορούν να επηρεαστούν....

Ο όρος «διαφοροποιημένη διδασκαλία» αναφέρεται σε μια συστηματική προσέγγιση στο σχεδιασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. Για τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας, δίνεται έμφαση σε δύο βασικούς άξονες: στο μαθητή και στο αναλυτικό πρόγραμμα. Όσον αφορά στον πρώτο άξονα, το μαθητή, διακρίνουμε τρεις...

Το σύνδρομο Asperger είναι μια νευρολογική διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού που ονομάστηκε από τον αυστριακό παιδίατρο Hans Asperger, ο οποίος περιέγραψε για πρώτη φορά μια ομάδα παιδιών που είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς με παιδιά που είχαν αυτισμό. Τα άτομα με σύνδρομο Asperger αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την κοινωνική αλληλεπίδραση...

Το καθημερινό πρόγραμμα είναι καθοριστικός παράγοντας για το διάβασμά μας. Καλό είναι να φτιάξουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα και να γράψουμε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητές ανά ημέρα. Αυτό θα βοηθήσει πολύ το παιδί στην οργάνωση του διαβάσματος αλλά και του χρόνου του.

Είναι αλήθεια ότι η επίσκεψη σε ένα ψυχολόγο θεωρείται από πολλούς ως ταμπού. Το να αναζητήσει κάποιος τη βοήθεια ενός ψυχολόγου, ισοδυναμεί συχνά με την «τρέλα» ή την «αδυναμία». Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να υποφέρουν σιωπηλά για χρόνια, χωρίς να ζητούν βοήθεια, αγνοώντας τις δικές τους ανάγκες και θέλω, ζώντας εγκλωβισμένοι στον ίδιο...

Η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) και ο αυτισμός είναι, και οι δύο γενικοί όροι για μια ομάδα σύνθετων διαταραχών της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται, σε ποικίλους βαθμούς, από δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία καθώς και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Περιλαμβάνουν...

Οι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν στο τέλος τους και σύντομα το κουδούνι θα ξεκινήσει να χτυπά για τα παιδιά που θα πάνε πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο, για τα "πρωτάκια" που θα έρθουν για πρώτη φορά σε επαφή με το σχολικό περιβάλλον του Δημοτικού αλλά και για τα παιδιά που θα πάνε στην επόμενη τάξη. Πολλά παιδιά δεν επιθυμούν την αλλαγή και...