Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία είναι μία εφαρμοσμένη επιστήμη, η οποία ασχολείται με την μελέτη και τη χρήση των ανθρώπινων έργων σε τομείς, όπως η αυτοφροντίδα, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και το παιχνίδι με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα με περιορισμούς στην λειτουργικότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.