Αναπτυξιακά ορόσημα ηλικιών από ενός έτους με τριών ετών

07/09/2020

Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενό μας άρθρο με θέμα «Αναπτυξιακά ορόσημα ηλικιών 1 μηνών με 1 έτους», τα αναπτυξιακά ορόσημα που αναφέρθηκαν και θα αναφερθούν αποτελούν τον μέσο όρο των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα παιδιά ανά ηλικία. Κάθε παιδί διαφέρει, συνεπώς και ο ρυθμός της ανάπτυξής του. Στο άρθρο μας αυτό, θα κάνουμε μια αναφορά στα βασικά αναπτυξιακά ορόσημα παιδιών ηλικίας ενός έτους με τριών ετών.

Σε ηλικία ενός έτους με δύο έτη είναι σημαντικό τα παιδιά να:

 •  Ακολουθούν απλές οδηγίες ενός σκέλους (13-18 μήνες)
 •  Έχει ένα παθιτικό λεξιλόγιο περίπου 250 λέξεων (24 μήνες)
 •  Δείχνουν βασικά μέρη του σώματος (18 μήνες)
 •  Ανταποκρίνονταις το όχι και στο ναι (12 μήνες)
 •  Δείχνουν αντικείμενα όταν τα ονομάζουμε (απτά ή στην εικόνα) (15-24 μήνες)
 •  Κάνουν φανταστικό παιχνίδι (20-24 μήνες)
 •  Κατανοούν σχήματα και χρώματα και να μπορεί να τα διαχωρίζει σε 2 ομάδες (20-24 μήνες)
 •  Παράγουν 2- 4 λέξεις (12-14 μήνες)
 •  Παράγουν 3-6 λέξεις (15-17 μήνες)
 •  Παράγουν 15-20 λέξεις (18-20 μήνες)
 •  Δημιουργούν φράσεις 2 λέξεων (18-24 μήνες)
 •  Δημιουργούν φράσεις με ρήμα και αντικείμενο (24-30 μήνες)
 •  Ρωτάνε και να απαντάνε απλές ερωτήσεις
 •  Ζητάνε πράγματα χρησιμοποιώντας απλές λέξεις
 •  Ακούνε την ιστορία συγκεντρωμένα για περίπου 5 λεπτά (15 μήνες)
 •  Παίζουν παράλληλο παιχνίδι με άλλα παιδιά (12-24 μήνες)
 •  Επικοινωνούν αυτό που θέλουν με χειρονομίες ή απλά φωνήματα (15 μήνες)
 •  Σε ηλικία δύο ετών με τριών ετών είναι σημαντικό τα παιδιά να:
 •  Μπορούν να κάνουν παζλ 3-4 κομματιών (24-36 μήνες)
 •  Αντιλαμβάνονται τα βασικά σχήματα (25-29 μήνες)
 •  Κατανοούν 5 βασικά μέρη του σώματος και να τα δείχνει (24-36 μήνες)
 •  Ομαδοποιούν και να ταυτίζουν αντικείμενα με κριτήριο το χρώμα ή το μέγεθος (30-42 μήνες)
 •  Ταυτίζουν πραγματικό αντικείμενο με εικόνα (24-30 μήνες)
 •  Παίζουν συμβολικό παιχνίδι (π.χ. χτένα ότι είναι μικρόφωνο)
 •  Παράγουν τουλάχιστον 50-75 λέξεις (20-24 μήνες)
 •  Χρησιμοποιούν τον πληθυντικό αριθμό (30-36 μήνες)
 •  Γίνεται κατανοητή η ομιλία τους τις περισσότερες φορές από τρίτα άτομα (32-39 μήνες)
 •  Ονομάζουν βασικά ρούχα (28-32 μήνες)
 •  Παράγουν αντωνυμίες τύπου «Εγώ, Εσύ»
 •  Μετρούν μέχρι το 5
 •  Δημιουργούν ερωτήσεις με το Πού, Τι, Γιατί (36 μήνες)
 •  Δίνουν περιγραφή για αντικείμενα (μικρό, μεγάλο) (24-36 μήνες)
 •  Χρησιμοποιούν τον αόριστο χρόνο (30-36 μήνες)
 •  Δημιουργούν προτάσεις 4-5 λέξεις (30-36 μήνες)
 •  Αντιλαμβάνονται το περισσότερο ή λιγότερο
 •  Αντιλαμβάνονται την έννοια της άρνησης
 •  Αντιλαμβάνονται τη χρήση αντικειμένων
 •  Αντιλαμβάνονται τοπικά επιρρήματα (πάνω, κάτω) (30-42 μήνες)

Κλείνοντας, σημαντικό να τονιστεί πως αυτά αποτελούν ορισμένα από τα βασικά ορόσημα ηλικιών ενός με τριών ετών από λογοθεραπευτικής σκοπιάς. Στο άρθρο αυτό δεν αναπτύσσονται όλα τα αναπτυξιακά ορόσημα τα οποία είναι σημαντικό τα παιδιά να εμφανίζουν.

Έλενα Αλωνεύτη

Λογοπαθολόγος/Λογοθεραπεύτρια

Παιχνιδοθεραπεύτρια

https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/