Αναπτυξιακά ορόσημα ηλικιών από ενός μηνών με ενός έτους

24/08/2020

Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί συνάμα ένα χαρμόσυνο αλλά και ένα αγχωτικό γεγονός. Πολλοί γονείς ανησυχούν για την ανάπτυξη του παιδιού τους, για τα επιτεύγματά του και πολλές φορές συγκρίνουν το παιδί τους με παιδιά ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Σημαντικό να τονιστεί πως το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και μοναδικό, συνεπώς και ο ρυθμός ανάπτυξής του. Οι επιστήμονες για να καθορίσουν την τυπική (φυσιολογική) ανάπτυξη ή μη ενός παιδιού, αναφέρονται και χρησιμοποιούν τα «αναπτυξιακά ορόσημα». Σε αυτό το άρθρο, θα δοθεί έμφαση στα αναπτυξιακά ορόσημα παιδιών ηλικίας ενός (1) μηνών με ενός (1) έτους, από λογοθεραπευτική σκοπιά.

Από τη γέννησή του ένα παιδί μέχρι και την ηλικία των πέντε ετών παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

Στην ηλικία ενός με τριών μηνών είναι σημαντικό να:

• ξαφνιάζεται από δυνατούς ήχους (1-3 μήνες)

• χαμογελάει σε γνωστούς για το ίδιο το παιδί ήχους (2-3 μήνες)

• παρουσιάζει κοινωνικό χαμόγελο

• μιμείται κινήσεις και εκφράσεις

• χρησιμοποιεί χειρονομίες ως τρόπο έκφρασης

• στέφει το κεφάλι προς τους ήχους που ακούει

Στην ηλικία των τεσσάρων με επτά μηνών είναι σημαντικό να:

• αναζητάει ποια είναι η πηγή του ήχου που ακούει

• μπορεί να μιμηθεί ήχους που ακούει αρκετά καλά (6 μήνες)

• παρουσιάσει βάβισμα (π.χ. παπαπα, τατατα, μπαμπαμπα) (4-7 μήνες)

• χρησιμοποιεί φωνήματα ή ήχους για να εκφράσει κάτι που θέλει (4-6 μήνες)

• αναζητάει μερικώς κρυμμένα αντικείμενα (6-7 μήνες)

• ανταποκρίνεται με χαμόγελο ή κλάμα

• θέλει παρέα στο παιχνίδι του

• γυρίζει στο άκουσμα του ονόματός του

• ψάχνει αντικείμενα που πιθανόν να έχουν φύγει από τον χώρο που βρίσκεται

Στην ηλικία οκτώ μηνών με ενός έτους είναι σημαντικό να:

• αντιλαμβάνεται ορισμένες λέξεις (9-12 μήνες)

• παράγει ορισμένα σύμφωνα (11-12 μήνες)

• ξεκινάει να χρησιμοποιεί επιφωνήματα όπως το «Ω»

• λέει μπαμπά και μάμα σε όποιο άτομο βλέπει (8-10 μήνες)

• να λέει μπαμπά και μαμά στα σωστά άτομα (11-12 μήνες)

• χρησιμοποιεί χειρονομίες όταν κάτι θέλει να το διώξει ή δεν το θέλει

• κάνει «κουκου τσα και γεια)

• βρίσκει αντικείμενα

• ξεκινάει να κατανοεί πως ορισμένες πράξεις του μπορεί να έχουν συνέπειες

• ταυτίζει εικόνες, όταν τις ονομάζεται (11-13 μήνες)

• ξέρει τη χρήση αντικειμένων (π.χ. χτένα - χτενίζω μαλλιά, ποτήρι - πίνω)

Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί πως στα παιδιά τα «αναπτυξιακά στάδια», δεν εμφανίζονται με τον ίδιο ρυθμό. Τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν για κάθε ηλικία είναι ενδεικτικά κατά μέσο όρο. Σε επόμενό μας άρθρο θα αναφερθούμε στα βασικότερα αναπτυξιακά ορόσημα ηλικιών 1 έτους μέχρι 3 ετών.
Έλενα Αλωνεύτη

Λογοπαθολόγος/Λογοθεραπεύτρια

Παιχνιδοθεραπεύτρια


https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/