Αναπτυξιακά ορόσημα ηλικιών από τριών ετών με έξι ετών

16/09/2020

Αναπτυξιακά ορόσημα παιδιών με ηλικίες τριών με έξι ετών, από λογοθεραπευτική σκοπιά

Η ανάπτυξη του ανθρώπου είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές έρευνες. Στο άρθρο αυτό, θα δώσουμε έμφαση στα αναπτυξιακά ορόσημα που παρουσιάζει η πλειονότητα των τυπικών παιδιών ηλικίας 3 ετών μέχρι 6 ετών.

  • Ένα παιδί ηλικίας 3-4 ετών, με φυσιολογική ανάπτυξη θα πρέπει να ακολουθεί σύνθετες εντολές. Ακόμη θα έχει την ικανότητα της κατηγοριοποίησης με βάση το χρώμα και το μέγεθος (30-42 μηνών). Το παιχνίδι του θα είναι φανταστικό με τη χρήση αντικειμένων και προσώπων. Θα μπορεί να μετράει μέχρι το 10 και να παίζει παιχνίδια που θα εξασκούν την μνημονική του ικανότητα. Ακόμη είναι σε θέση να αντιληφθεί τις έννοιες (περισσότερα και λιγότερα αντικείμενα). Αναφορικά με την εκφραστική του δεξιότητα, το παιδί στα 3 έτη θα πρέπει να παράγει περίπου 900 λέξεις και να δημιουργεί φράσεις 4 λέξεων (36 μηνών και άνω). Στην ηλικία των 49 μηνών θα έχει την ικανότητα παραγωγής 1550 λέξεων περίπου και δημιουργία προτάσεων με 5 λέξεις. Σε αυτή την ηλικία ακόμη αρχίζει να παράγει αντωνυμίες τύπου «εγώ, αυτός», και παράγει τοπικά επιρρήματα (κάτω, μέσα, πάνω). Στην ηλικία των 36-48 μηνών έχει την ικανότητα να συνδυάζει το Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο Επίθετο, Ουσιαστικό. Χρησιμοποιεί με άνεση τον πληθυντικό αριθμό, καθώς επίσης και τον Μέλλοντα και Αόριστο. Είναι σε θέση να περιγράφει μια εικόνα και να δημιουργεί ερωτήσεις με το Γιατί;. Επιπροσθέτως, αντιλαμβάνεται τη χρήση των αντικειμένων, την έννοια της άρνησης και το «δικό μου - δικό σου». Στην ηλικία αυτή επίσης είναι πολύ συχνή η μιμητική ικανότητα των παιδιών, χρησιμοποιούν το ευχαριστώ και το παρακαλώ και αρχίζει να αποκτά βασικούς κανόνες πραγματολογίας (δηλ. αλλάζει τον τρόπο που μιλά σε διαφορετικά περιβάλλοντα).


  • Στην ηλικία των 4-5 ετών το παιδάκι έχει την ικανότητα να ζωγραφίζει άνθρωπο με 3-5 μέλη σώματος, να αντιγράφει σχήματα (κυρίως τετράγωνο) και γράμματα. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται την έννοια της αιτίας και του αιτιατού και η ομιλία του αρχίζει να γίνεται πλέον κατανοητή από τρίτα άτομα. Είναι σε θέση να λέει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, και να διηγείται μέρος μιας ιστορίας. Αντιλαμβάνεται την έννοια του όμοιου από το διαφορετικό αντικείμενο.


  • Τέλος στην ηλικία των 5-6 ετών πλέον προχωράμε στην προσχολική και μια από τις σημαντικότερες ηλικίες για ένα παιδί. Η προδημοτική αποτελεί την πύλη πριν από την ένταξη στο δημοτικό. Στην ηλικία αυτή το παιδί θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί βασικούς ορισμούς αντικειμένων (τι είναι η μπανάνα) και να συμπληρώνει αναλογίες (π.χ. το λεμόνι είναι ξινό, η τούρτα είναι ........). Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να ονομάζει αριθμούς μέχρι το 30 και να διαχωρίζει το πρωί από το μεσημέρι και το απόγευμα. Το παιδί σε αυτή την ηλικία είναι ικανό να περιγράφει κάτι το οποίο έζησε με αρκετές λεπτομέρειες και να δίνει βασικές οδηγίες εξηγώντας τον δρόμο. Είναι ικανό να ρυθμίζει την φωνή του και να λέει διάφορα και γνωστά τραγουδάκια. Αντιλαμβάνεται την έννοια του ρωτάω, απαντάω και λέω και μένει προσηλωμένο σε αυτά που του λένε οι άλλοι. Ακόμη ξεκινάει να αντιγράφει και άλλα σχήματα και να αναγνωρίζει τα περισσότερα γράμματα του αλφαβήτου. Γράφει απλές λεξούλες και αριθμούς μέχρι το 20.

Αυτά τα αναπτυξιακά ορόσημα όπως προαναφέρθηκε αποτελούν ορισμένα από τα βασικά ορόσημα ηλικιών 3-6 ετών για παιδιά τυπικής (φυσιολογικής ανάπτυξης). Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν και άλλα ούτε και πως όλα τα παιδιά τα κατακτούν με τον ίδιο τρόπο. Επίσης σημαντικό να αναφερθεί πως αυτά είναι τα αναπτυξιακά ορόσημα αυτών των ηλικιών από λογοθεραπευτικής σκοπιάς. Δεν εμπεριέχονται πληροφορίες για τα αναπτυξιακά ορόσημα αυτών των ηλικιών για την αδρή και λεπτή κινητικότητα.

Έλενα Αλωνεύτη

Λογοπαθολόγος/Λογοθεραπεύτρια

Παιχνιδοθεραπεύτρια


https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/