Εικόνες Χρονικής Αλληλουχίας- Σειροθέτηση

13/04/2019

Οι εικόνες Χρονικής Αλληλουχίας, μας βοηθάνε να κατανοήσουμε με ποιά λογική σειρά γίνονται οι καθημερινές μας δραστηριότητες σε συνάρτηση πάντα με τον χρόνο. Πραγματοποιούντε σε όλες τις ηλικίες, σύμφωνα πάντα με την δυσκολία που αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά.

Τα προβλήματα στην σειροθέτηση των γεγονότων στην σωστή χρονική σειρά μιας δραστηριότητας και στη διαχείριση του χρόνου, μπορεί να παρουσιάσουν τα άτομα με άνοια, ασθενείς μετά απο κάποια εγκεφαλική βλάβη, μαθητές με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με αυτισμό.

 • Άτομα που παρατηρείτε να παρουσιάζουν δυσκολίες στην Σειροθέτηση, πιθανόν:
 • Να μην μπορούν να παρακολουθήσουν την πλοκή μιας ταινίας ή ενός βιβλίου
 • Να μην έχουν καλή αίσθηση του χρόνου
 • Ν α μην μπορούν να ακολουθήσουν σύνθετες εντολές
 • Και τέλος, να δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν καθημερινές δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες Σειροθέτησης, είναι απλές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, ανάλογα πάντα με τον στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Μέσω της σειροθέτησης, μπορούμε να ενισχύσουμε:

 • Το λεξιλόγιο
 • Την Μορφοσυντακτική ενημερότητα
 • Την οπτική αντίληψη
 • Την μνήμη εργασίας
 • Την κατανόηση του γραπτού κειμένου
 • Την κατανόηση του προφορικού λόγου
 • Τις εκτελεστικές λειτουργίες
 • Την προσοχή
 • Την αυτοδιόρθωση
 • Την επίλυση προβλημάτων
 • Την εκτέλεση των εντολών
 • Την κριτική σκέψη
 • Την μη-λεκτική επικοινωνία

Κάποιες απο τις ασκήσεις Σειροθέτησης είναι:

 • Σειροθέτηση εικόνων: Ζητάμε απο το άτομο, να τοποθετήσει τις εικόνες στην σωστή χρονική σειρά. Ανάλογα με την ηλικία του ατόμου, τοποθετούμε τις κάταλληλες εικόνες και αυξάνονται σταδιακά σε αριθμό και δυσκολία. Προσέχουμε το υλικό μας να αντιστοιχεί στην ηλικία και στις γνώσεις του ατόμου.

 • Σειροθέτηση εικόνων με περιγραφή και αιτιολόγηση: Όπως και στην απλή "Σειροθέτηση Εικόνων" ζητούμε από το άτομο να τοποθετήσει τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά. Αφού τελειώσει ζητούμε να μας περιγράψει τα γεγονότα που βλέπει και να αιτιολογήσει τη σειρά τους. Ιδανική άσκηση για κατανόηση και για διόρθωση λαθών.
 • Σειροθέτηση εικόνων με εντολές: Σε αυτήν την κατηγορία σειροθέτησης, ζητάμε απο το άτομο να τοποθετήσει τις εικονές ανάλογα με τις λεκτικές εντολές που θα του πούμε. (πχ. «Πρώτα άνοιξε το ψυγείο, μετά πάρε το γάλα και στο τέλος βάλε λίγο σε ένα ποτήρι»).
 • Σειροθέτηση ιστορίας: Δίνουμε στο άτομο μια ιστορία η οποία είναι χωρισμένη σε προτάσεις και με λάθος σειρά. Του ζητάμε να τις βάλει στην σωστή σειρά και έπειτα να διαβάσει την ιστορία με λογική συνοχή.
 • Αλληλουχία γεγονότων: Δίνουμε στο άτομο γραπτώς, όπως στην "Σειροθέτηση Ιστορίας" τα βήματα μίας καθημερινής δραστηριότητας, όπως μαγείρεμα ζυμαρικών, πλύσιμο δοντιών, αγορά στο σούπερ μάρκετ κλπ. Μετά του ζητάμε να βάλει τα βήματα στη σωστή χρονική σειρά. (Αυτή η δραστηριότητα σειροθέτησης, χρησιμοποιείται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και ενήλικες).
 • Ανάπτυξη Αλληλουχίας: Αυτή τη φορά παρέχουμε απλώς το θέμα και ζητούμε από το άτομο να περιγράψει μόνο του με σύντομες προτάσεις τα βήματα που ακολουθεί για να επιτύχει μία δραστηριότητα όπως: "Πώς ετοιμάζεσαι το πρωί;", "Πώς παίρνεις τηλέφωνο;", "Πώς φτιάχνεις το πρόγευμα σου;" "Πώς πηγαίνεις στην δουλειά;".

Παυλίνα Χρίστου

Λογοθεραπεύτρια

https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/