Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία

20/10/2020

   Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας - ΕΕΕ ( Augmentative and Alternative Communication - AAC). Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία αναφέρεται σε άτομα με καθόλου ή μειωμένη επικοινωνία. Με τον όρο επαυξητική επικοινωνία, αναφερόμαστε σε όλους τους τρόπους με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να επαυξάνει την ομιλία του, εάν και εφόσον υπάρχει, όταν αυτή δεν είναι απόλυτα λειτουργική. Όταν αναφερόμαστε σε μη λειτουργική επικοινωνία αναφερόμαστε στις χειρονομίες ή στις εκφράσεις προσώπου. Σαφέστατα και αυτοί είναι τρόποι επικοινωνίας, όμως περιοριστικοί καθώς δεν μπορούν αποτελεσματικά να εξυπηρετήσουν τις βασικές ανάγκες ενός ατόμου. Από την άλλη όταν αναφερόμαστε στον όρο εναλλακτική επικοινωνία, δίνουμε έμφαση στους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να επιτύχει την επικοινωνία. Σημαντικό να υπογραμμίσουμε, πως η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία ίσως αποτελέσει ένα μόνιμο μέσω προώθησης επικοινωνίας ή ένα υποκατάστατο της ομιλίας, μέχρι η ομιλία του να είναι λειτουργική.

   Σημαντικό να σημειώσουμε πως έρευνες δείχνουν τη θετική επίδραση της Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας σε άτομα με σπάνια γενετικά σύνδρομα (π.χ. Cornelia de Lange) , σε άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση καθώς και σε άτομα τα οποία εμπίπτουν κάτω από την ομπρέλα του Φάσματος του Αυτισμού. Παρατηρήθηκε πως η ΕΕΕ βοηθά στην ανάπτυξη ή στην βελτίωση των επικοινωνιακών, κοινωνικών, γλωσσικών και μαθησιακών ικανοτήτων. Επίσης, θετική επίδραση φαίνεται να υπάρχει και σε άτομα με επίκτητες διαταραχές, όπως αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, άτομα με νόσο του Πάρκινσον κ.α., οι οποίοι μπορούν να βελτιωθούν μέσω χρήσης διαφόρων στρατηγικών μεθόδων που εφαρμόζονται στην Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία.

   Η Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία χωρίζεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες την Υποβοηθούμενη ΕΕΕ και την μη Υποβοηθούμενη ΕΕΕ. Πιο συγκεκριμένα:

Υποβοηθούμενη ΕΕΕ:

  • Χρήση αντικειμένων
  • Χρήση συμβόλων
  • Χρήση Εικόνων
  • Χρήση πινάκων Επικοινωνίας
  • Χρήση Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Χρήση τηλεφωνικών Συσκευών κ.α.

Η Υποβοηθούμενη ΕΕΕ χωρίζεται σε συστήματα υψηλής τεχνολογίας π.χ. υπολογιστές και εξειδικευμένα λογισμικά π.χ. GRID 3 και σε συστήματα χαμηλής τεχνολογίας π.χ. ηλεκτρονικές συσκευές με ηχογραφημένα μηνύματα, εικόνες κ.α.

Μη Υποβοηθούμενη ΕΕΕ:

  • Δεν χρειάζεται η χρήση κάποιου μέσου παρά μόνο του σώματος του ατόμου που κάνει χρήση ΕΕΕ. Το άτομο χρησιμοποιεί τις εκφράσεις προσώπου, τις χειρονομίες και τα νοήματα ως μέσω προώθησης των αναγκών του.

   Κλείνοντας είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι πλείστοι άνθρωποι θεωρούν πως η Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία μπορεί να μειώσει το κίνητρο για προσπάθεια ομιλίας. Αυτό αποτελεί μύθο, αφού παραδείγματα από παλιές αλλά και νεότερες έρευνες έχουν δείξει την ωφέλεια από τη χρήση της ΕΕΕ. Έχει διαφανεί πως η έναρξη χρήσης ΕΕΕ βελτιώνει αντί να μειώνει τον φυσικό λόγο. Αυτό όμως, είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, αφού κάθε τι νέο μας φοβίζει. Να θυμάστε πως όλοι έχουν δικαίωμα στην επικοινωνία. 

 Αλωνεύτη Έλενα

Λογοπαθολόγος/Λογοθεραπεύτρια

Παιχνιδοθεραπεύτρια 

https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/