Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

17/10/2018

Οι μαθησιακές δυσκολίες, είναι η αδυναμία ενός μαθητή να παρακολουθήσει με επιτυχία το ρυθμό και την εξέλιξη των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα της τάξης στην οποία φοιτά. Παρουσιάζει προβλήματα κυρίως στην ανάγνωση, στη γραφή και στις μαθηματικές πράξεις.

Η δυσλεξία, είναι μια ειδική μαθησιακή διαταραχή η οποία αφορά άτομα με φυσιολογική νοημοσύνη, τα οποία δεν παρουσιάζουν κινητικές διαταραχές, ούτε διαταραχές όρασης ή ακοής τέτοιες που να τα εμποδίζουν στην εκμάθηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και της σωστής γραφής. Άλλα κύρια χαρακτηριστικά της, είναι στην ορθογραφία, διάσπαση προσοχής, διαταραχές προσανατολισμού κ.α.

Συνήθως, όταν ενας μαθητής παρουσιάζει μια τέτοια δυσκολία, αρκετοί δεν μπορούν να κατανοήσουν εάν αυτό που παρουσιάζεται είναι μαθησιακή δυσκολία ή δυσλεξία. Με την πάροδο του χρόνου, παρατηρήθηκαν κάποια κοινά κλινικά χαρακτηριστικά όπως, οι δυσκολίες στην ακαδημαική επίδοση και στην μνήμη εργασίας.

Παρατηρούντε όμως και κάποιες διαφορές, οι οποίες είναι τα ελλείματα που παρουσιάζονται στον προφορικό λόγο και οι δυσκολίες στην οπτική αντίληψη και στον οπτικοκινητικό συντονισμό (που παρατηρούνται κυρίως στις μη δυσλεξικού τύπου μαθησιακές διαταραχές χωρίς όμως και αυτά τα χαρακτηριστικά να θεωρούνται ως απόλυτα κριτήρια διάκρισης).

Στην δυσλεξία εμφανίζονται 2 βασικοί τύποι:

 • Η επίκτητη δυσλεξία
 • Ειδική/Εξελικτική δυσλεξία

Στην Επίκτητη Δυσλεξία, οι ικανότητες της ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας είχαν αποκτηθεί πλήρως, αλλά εξαιτίας π.χ.κάποιου εγκεφαλικού τραυματισμού χάθηκαν ή μειώθηκαν, ενώ η ειδική/εξελικτική δυσλεξία θεωρείτε πως είναι μια εκ γενετής διαταραχή, και διακρίνεται σε 3 υποκατηγορίες.

Ø Την οπτική (δυσκολία στην διαδικασία συλλογής πληροφοριών και μεταφοράς τους από τα μάτια στον εγκέφαλο. Παρατηρείται αλλαγή σειράς στους αριθμούς ή και στα γράμματα.)

Ø Ακουστική (δυσκολία στην ακουστική διάκριση των ήχων)

 • Μεικτή ( δυσκολία στην λειτουργία και των δύο λειτουργικών καναλιών επεξεργασίας του γραπτού λόγου).

Η Ειδική/Εξελικτική δυσλεξία, είναι μια διαταραχή που εκδηλώνεται με δυσκολία στη μάθηση της ανάγνωσης, παρότι υπάρχει καλή εκπαίδευση, φυσιολογική ευφυΐα και καλό κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Διακρίνεται και αυτή σε δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι:

 • Οπτική Δυσλεξία (έλλειμμα της ικανότητας που έχει ένα άτομο να μεταφέρει με ακρίβεια τα γραπτά σύμβολα σε αντίστοιχο λεκτικό περιεχόμενο. Αυτά τα άτομα δυσκολεύονται να μάθουν μέσω της οπτικής λειτουργίας, συγχύζουν λέξεις ή γράμματα που οπτικά μοιάζουν. Τα οπτικά δυσλεξικά παιδιά έχουν περιορισμένη ορθογραφημένη γραφή και χαρακτηρίζεται από πολλά φωνητικά λάθη).
 • Ακουστική Δυσλεξία (δυσκολία στην ανάλυση των λέξεων, στην διάκριση ακουστικών λεπτομερειών και στην μετατροπή οπτικών γλωσσικών συμβόλων σε ακουστικά. Το κυριότερο πρόβλημα όμως, είναι η ανικανότητα να αντιληφθούν τις ομοιότητες των αρχικών ή των τελικών ήχων των λέξεων, δηλαδή δεν κατανοούν τον διπλό ήχο στο συμφωνικό σύμπλεγμα των λέξεων. (Καίει αντί για κλαίει).

Ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες/ δυσλεξία, είναι πιθανόν να εμφανίσει και άλλα χαρακτηριστικά όπως:

 • Δυσκολίες συγκέντρωσης
 • Συναισθηματικές απώλειες
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Υψηλά επίπεδα άγχους και φόβου
 • Κοινωνική απομόνωση
 • Απόρριψη από τους συνομηλίκους και μοναξιά
 • Διαταραχή διαγωγής, παραβατικότητα
 • Έλλειψη οργάνωσης γενικότερα στη σχολική τσάντα, στα παιχνίδια, στα ρούχα κλπ.

Διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει στη σωστή αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Μια ψυχολογική εξέταση σε βάθος (νοημοσύνη, μνήμη, μαθησιακό προφίλ, συναίσθημα) σε συνεργασία (ΠΑΝΤΑ) με άλλους ειδικούς, εντοπίζει τη συγκεκριμένη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος.

Ως γονείς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε το δικό σας παιδί που αντιμετωπίζει μια τέτοια δυσκολία, με τους πιο κάτω τρόπους:

 • Να υπάρχει μια καθημερινή λεκτική επιβράβευση στην συμπεριφορά του παιδιού σας
 • Να δίνεται θάρρος στο παιδί σας, να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες που του αρέσουν όπως ζωγραφική, τέχνη, κάποιο άθλημα που τους αρέσει κλπ.
 • Να γίνεται μια καθημερινή συζήτηση στο σπίτι που να αφορά καθημερινά θέματα και εμπειρίες του παιδιού σας
 • Να δώσετε το κίνητρο στο παιδί σας, να διαβάζει διάφορα βιβλία με εικόνες και να συζητά μαζί σας για επίκαιρα γεγονότα ούτως ώστε να αναπτυχθούν οι γενικές τους γνώσεις
 • Να δώσετε την δυνατότητα στο παιδί, να μάθει να εκφράζετε με θετικές σκέψεις για τον εαυτό του και όχι με αρνητικά σχόλια
 • Στο σπίτι, να υπάρχει η δυνατότητα να ασχοληθείτε με παιχνίδια/δραστηριότητες που θα βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του

Παυλίνα Χρίστου 

Λογοθεραπεύτρια 

τηλ.  99489513

https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/