Πρώιμη Παρέμβαση

05/08/2020

Η πρώιμη παρέμβαση αποτελεί ένα πρόγραμμα θεραπευτικό για νήπια και παιδιά, τα οποία έχουν διαγνωστεί ή υπάρχουν σημάδια για πιθανή καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Η πρώιμη παρέμβαση διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αφού υποστηρίζει τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους, στην προσπάθειά τους για την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει ένα παιδί.

Ο θεραπευτής ο οποίος θα παρέχει την πρώιμη παρέμβαση αρχικά θα αξιολογήσει το παιδί για να δει τις ικανότητες, τις ελλείψεις και τις ικανότητες που αναδύονται και στη συνέχεια, θα βρει τρόπους, τεχνικές και συνθήκες, έτσι ώστε να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει όλες του τις δεξιότητες. Η σωστή και πρώιμη παρέμβαση βοηθάει έτσι ώστε ένα παιδί να είναι λειτουργικό τόσο σε οικογενειακό περιβάλλον, όσο και στο σχολικό μετέπειτα περιβάλλον. Στο θεραπευτικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν διάφορες ειδικότητες. Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές. Η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και μετά τη γέννησή του παιδιού! Αφορά κυρίως ηλικίες 0-3 ετών. Σημαντικό όμως πριν, να έχει προηγηθεί διάγνωση από παιδονευρολόγο.

Η πρώιμη παρέμβαση διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στα αρχικά στάδια της ζωής του ατόμου, αφού το παιδί από τη γέννησή του μέχρι και την προσχολική του ηλικία, μπορεί να αποθηκεύσει πολλές πληροφορίες με ταχύτητα. Το συστατικό της επιτυχίας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο μέγιστο, είναι ο συνδυασμός δύο και μόνο πραγμάτων. Πρώιμη διάγνωση και σωστά δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα από τον θεραπευτή. Η πρώιμη παρέμβαση ξεκινάει αφού αξιολογηθεί το παιδί. Ο θεραπευτής όπως αναφέραμε και πιο πριν, λαμβάνει υπόψιν τις δυνατότητες και τις ελλείψεις ενός παιδιού και δημιουργεί ένα πλάνο, στοχευμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Σημαντικό να τονιστεί πως μεγάλο ρόλο στην πρώιμη παρέμβαση διαδραματίζει και το οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς είναι απαραίτητο να εμπλέκονται στο πλάνο παρέμβασης και να κατανοούν την παρέμβαση, έτσι ώστε να την μεταφέρουν στο σπίτι. Η παρέμβαση δεν πρέπει να υπάρχει μόνο στα «θεραπευτικά δωμάτια», αλλά παντού, αφού τα παιδιά περνούν τον μεγαλύτερο χρόνο της ζωής τους μαζί με τους γονείς ή γενικότερα το οικογενειακό τους περιβάλλον. Συνεπώς δεν φτάνει μόνο το παιδί να αναπτύξει ικανότητες, αλλά να τις μεταφέρει και σε άλλα περιβάλλοντα πέραν του θεραπευτικού.

Έλενα Αλωνεύτη

Λογοθεραπεύτρια/ Λογοπαθολόγος

Τηλ. 96512859


https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/