Τι είναι η Συμβουλευτική;

09/07/2020

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στο θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, με στόχο να διευκολύνει το άτομο να κατανοήσει και να συμφιλιωθεί με τις διάφορες καταστάσεις του περιβάλλοντος, να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από αρνητικά συναισθήματα, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει, να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης των προβλημάτων του και να μπορεί να παίρνει μόνος του αποφάσεις. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, στηρίζει την προσπάθεια του να προσαρμόσει τη σκέψη και τη δράση του, ώστε να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του επιδιώκοντας την ενδυνάμωση και ανάπτυξή του.

Όσον αφορά τη συμβουλευτική με παιδιά/έφηβους, ο ψυχολόγος εφαρμόζει εμπειρικά υποστηριζόμενες τεχνικές με σκοπό να προωθήσει την κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού/έφηβου, βάσει των ικανοτήτων του. Η συμβουλευτική μπορεί να είναι προληπτική ή να εντάσσεται στα πλαίσια προγράμματος παρέμβασης. Βασική επιδίωξη του ψυχολόγου είναι να βοηθήσει το παιδί/έφηβο και το περιβάλλον του να εντοπίσει τις δυνατότητες του και να τις αξιοποιήσει προς όφελος του. Ο ψυχολόγος συλλέγει πληροφορίες από πολλαπλές πηγές ώστε να συνθέσει το ψυχολογικό προφίλ του παιδιού/έφηβου και να πετύχει με αυτό τον τρόπο το σχεδιασμό της κατάλληλης και εξατομικευμένης παρέμβασης.

Συμβουλευτική σε Ενήλικες:

 Πολλές φορές στη ζωή μας, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις, τις οποίες δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κάποιες φορές νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο ή ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε, ενώ άλλες φορές αναγνωρίζουμε τι μας προβληματίζει, όπως συγκεκριμένες καταστάσεις: πένθος, διαζύγιο, ανεργία, τραυματικές εμπειρίες, ανατροφή παιδιών, συναισθηματικές δυσκολίες κλπ, αλλά νιώθουμε ανήμποροι να τα αντιμετωπίσουμε, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό που μας συμβαίνει. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις που μας ταλαιπωρούν, θα πρέπει να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες που τις προκαλούν.

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο, όπου ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και να εκφράσει όσα τον απασχολούν με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα. Επίσης, στοχεύει να βοηθήσει το άτομο να κατανοήσει και να συμφιλιωθεί με τις καταστάσεις που τον δυσκολεύουν αποκτώντας επίγνωση, αναγνωρίζοντας και εκφράζοντας τα συναισθήματα του και δημιουργώντας μια ιδανική σχέση με τον εαυτό. Ο θεραπευτής, υποστηρίζει την ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου, βοηθώντας τον να κάνει καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που διαθέτει ή δείχνοντάς του το δρόμο για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα τον διευκολύνουν να βοηθήσει μόνος του τον εαυτό του, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση και ανάπτυξή του.

https://www.facebook.com/mathisiparemvasi/