Λογοθεραπεία

Η πρώιμη παρέμβαση αποτελεί ένα πρόγραμμα θεραπευτικό για νήπια και παιδιά, τα οποία έχουν διαγνωστεί ή υπάρχουν σημάδια για πιθανή καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Η πρώιμη παρέμβαση διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αφού υποστηρίζει τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους, στην προσπάθειά τους για την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων που...

Τι είναι, σε ποια ηλικία χρειάζεται το παιδί βοήθεια από Λογοθεραπευτή και πως μπορώ να βοηθήσω ένα παιδί που παρουσιάζει προβλήματα Άρθρωσης?