Λογοθεραπεία

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας - ΕΕΕ ( Augmentative and Alternative Communication - AAC). Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία αναφέρεται σε άτομα με καθόλου ή μειωμένη επικοινωνία. Με τον όρο επαυξητική επικοινωνία, αναφερόμαστε σε όλους τους τρόπους με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να...

Το παιδί αναπτύσσει τις γλωσσικές του ικανότητες χρόνο με χρόνο. Το καθένα έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης, αφού όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στον όρο διαταραχές άρθρωσης καθώς και στα φωνήματα που αναμένουμε ανά ηλικία.

Η ηχολαλία είναι η λεκτική συμπεριφορά κατά την οποία ένα παιδί επαναλαμβάνει αυτούσια κάτι που έχει μόλις ακούσει. Αυτά που επαναλαμβάνει το παιδί, ποικίλλει από μία λέξη έως μια ολόκληρη φράση ή ακόμη και συζητήσεις. Παρά το γεγονός, ότι οι λέξεις η οι φράσεις επαναλαμβάνονται σωστά συντακτικά και γραμματικά, το συγκεκριμένο λεκτικό μήνυμα που θα...