Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι μαθησιακές δυσκολίες που μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί κατά την ένταξή του στο Σχολείο, τις πιο πολλές φορές μπορούν να εντοπιστούν πολύ νωρίτερα. Ως μαθησιακή δυσκολία δεν ορίζεται μόνον η λέξη «δυσλεξία». Μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να εντοπιστούν από μία αναπτυξιακή διαταραχή, από δυσκολίες συγκέντρωσης της προσοχής και υπερκινητικότητα, από...

Tα τελευταία χρόνια ο όρος σχολική ετοιμότητα ακούγεται συχνά, όμως αρκετοί από εμάς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Αφορά στην είσοδο και τη φοίτηση ενός παιδιού στην Α' Δημοτικού. Η πρώτη δημοτικού απoτελεί τη βάση της σχολικής πορείας ενός μαθητή, επομένως πρέπει να είναι καλή και δυνατή, ώστε να στηρίζει τις τάξεις που θα ακολουθήσουν. Το...

Το Τεστ Αθηνά είναι, μια διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.