Μαθησιακές Δυσκολίες 

Το ΕΔΕΠΠΕ αποτελείται από 6 ερωτηματολόγια για τη διάγνωση της προβληματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων όλων των σχολικών ηλικιών. Τρία ερωτηματολόγια είναι για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού και τα άλλα τρία είναι για εφήβους γυμνασίου και λυκείου. Το κάθε ερωτηματολόγιο είναι ένας κατάλογος από συγκεκριμένες ανεπιθύμητες...