Επιστημονική Ομάδα


Η σελίδα μας διαθέτει ομάδα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και αξιών με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό προς το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα