Υπηρεσίες 

Το κέντρο μας παρέχει προγράμματα:

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Σεμινάρια γονέων.
  • Σεμινάρια εκπαιδευτικών.
  • Ομάδες γονέων.
  • Ομάδες παιδιών / εφήβων.
  • Εξωτερικά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Καλοκαιρινά προγράμματα και δραστηριότητες με συμμετοχή των γονέων.
  • Αρθρογραφία