Ειδική Μαθησιακή Παρέμβαση στην Αγγλική Γλώσσα

Pingu's English

  Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν αρκετές προσκλήσεις στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα της Αγγλικής. Αυτό συμβαίνει γιατί η Αγγλική γλώσσα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφία συνεπώς η τυπική διδασκαλία των αγγλικών συχνά δεν είναι αποτελεσματική ματαιώνοντας τους μαθητές αλλά και τις οικογένειες τους.  

  Διδάσκουμε Αγγλικά σε μαθητές με μαθησιακές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες του τρόπου μάθησης τους χρησιμοποιώντας το κορυφαίο ανά το παγκόσμιο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας για παιδιά το Pingu's English

Τα μαθήματα μπορεί να γίνονται ατομικά ή ομαδικά (ανάλογα με την αξιολόγηση του κάθε παιδιού) 

Τι είναι το πρόγραμμα Pingu's English?

Το πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών Pingu's English είναι το μοναδικό πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο προσφέρει ευρεία χρήση πολυμέσων (Ηλ. Υπολογιστές, διαδίκτυο, DVDs) καθώς και υποστηρικτικό υλικό, όλα σχεδιασμένα γύρω από τον πιο αξιαγάπητο χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Pingu.Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα διδασκαλίας Αγγλικών, το πρόγραμμα Pingu's English μαγνητίζει το παιδί σας από την αρχή μέσω των ελκυστικών θεμάτων του. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι παραμένει το παιδί σας προσηλωμένο καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος με άμεσο αποτέλεσμα την επιτυχία.

  • Χρησιμοποιούμε πληθώρα εκπαιδευτικών πολυμέσων και υποστηρικτικού υλικού
  • Εργοδοτούμε προσοντούχο διδακτικό προσωπικό
  • Ελέγχουμε και αξιολογούμε το παιδί σας συνεχώς για να διασφαλίσουμε την επιτυχία του
  • Το πρόγραμμα Pingu's English είναι προιόν πολλών χρόνων εμπειρίας στο σχεδιασμό διδασκαλίας ξένων γλωσσών καθώς και διδακτικού υλικού. Προσφέρεται από τον όμιλο Linguaphone - τον παγκοσμίως κυρίαρχο εκπαιδευτικό όμιλο για παροχή διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα website μας: