Privacy policy - Πολιτική Ιδιωτικότητας

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας www.mathisiparemvasi.com

01/02/2018

Η A.ZΜάθηση και Παρέμβαση (αναφερόμενη ως «Μάθηση & Παρέμβαση», «εμείς», «εμάς», «μας», ή η «ιστοσελίδα» ή η «εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε εξαρτώνται από την υπηρεσία που έχει ζητηθεί και συμφωνηθεί σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Αναγνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών να χαίρουν του ανάλογου σεβασμού. Στόχος της Εταιρίας μας είναι το εύλογο συμφέρον της για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τους χρήστες της Ιστοσελίδας αλλά και να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι οι χρήστες από την Εταιρία ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Εταιρία μας κατά την επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα της.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 • παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον τοπικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»),
 • απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία επισκέπτονται, είναι υφιστάμενα, ή δυνητικά μέλη της ιστοσελίδας.

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα σας αναφέρονται μερικές φορές ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «προσωπικά δεδομένα» ή «προσωπικές πληροφορίες». Μπορεί επίσης μερικές φορές να γίνει αναφορά συλλογικά στον χειρισμό, στη συλλογή, στην προστασία και στην αποθήκευση/φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή σε οποιαδήποτε ανάλογη ενέργεια ως «επεξεργασία» αυτών των προσωπικών δεδομένων.

Για τους σκοπούς αυτής της δήλωσης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν εσάς, με τις οποίες εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, τη διεύθυνσή σας ή τον email σας.


1. Ποιοι είμαστε

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρείας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mathisiparemvasi.com

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν κάποιο φυσικό πρόσωπο:

α) εγγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο της ή/και

β) εγγράφεται και χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό φάκελο της ή/και

γ) επισκέπτεται την ιστοσελίδα ή/και

δ) αγοράζει τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδες ή/και

ε) εγγράφεται ως επαγγελματίας ή/και

στ) Ζητά δωρεάν συμβουλές από ειδικούς ή/και

ζ) επιθυμεί να συνάψει όποιας μορφής εμπορική συμφωνία με την εταιρεία

3. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και σε ποια νομική βάση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον τοπικό νόμο προστασίας δεδομένων για τους εξής λόγους:

α) Όνομα, Επώνυμo, email, για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών της.

β) Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας για την ολοκλήρωση των εκάστοτε παραγγελιών των πελατών / χρηστών σε υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας ή/και τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου από τον επισκέπτη / χρήστη. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας.

γ) Ονοματεπώνυμο, ιατρική ειδικότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, email και βιογραφικό σημείωμα για την καταχώρηση και την παρουσίαση του ιατρού/χρήση στον «Κατάλογο Επαγγελματιών Υγείας» που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Τα προαναφερθέντα απαιτούνται για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών της ιστοσελίδας όταν επισκέπτονται τον εν λόγω σύνδεσμο.

δ) Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να ζητήσει συμβουλή από την ομάδα των ειδικών για να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεων σας

4. Κατά πόσο έχετε υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας αποστέλλουμε Ενημερωτικό Δελτίο ή να προχωρήσουμε σε μια εμπορική συνδιαλλαγή μαζί σας (εγγραφή στον ηλεκτρονικό φάκελο, εγγραφή σε κάποιο συνέδριο), πρέπει να μας παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα οποία είναι απαραίτητα για την απαιτούμενη έναρξη και εκτέλεση της εμπορική συνδιαλλαγής και την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Λάβετε υπόψη σας ότι, εάν δεν μας δηλώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα μας επιτραπεί να αρχίσουμε ή να συνεχίσουμε την εμπορική συνδιαλλαγή με εσάς.

5. Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.

6. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για δραστηριότητες μάρκετινγκ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να ενδιαφέρει τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Η ιστοσελίδα μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Μάρκετινγκ, επικοινωνώντας ανά πάσα στιγμή με την ιστοσελίδα στέλνοντας email στο πιο κάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mathisiparemvasi.com

7. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Σε περίπτωση που η τήρηση των προσωπικών πληροφοριών αφορά μόνο σκοπούς ενημερωτικής υποστήριξης όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 3α, γ, δ τότε τα εν λόγω στοιχεία τηρούνται μέχρι ο πελάτης/χρήστης να αποφασίσει να επικαλεστεί όποιο από τα δικαιώματα περιγράφονται στην παράγραφο 8 με άμεση ισχύ.

Σε περίπτωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3β) τότε τα στοιχεία τηρούνται μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ιστοσελίδας προς τον χρήστη/πελάτη και για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική σχέση μαζί σας. Αφότου ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον χρήστη/πελάτη ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας στο οικονομικό αρχείο της εταιρείας για έως και έξι (6) χρόνια για σκοπούς φορολογικών παραστάσεων.

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 6 χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, ή τεχνικούς λόγους.

8. Τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 • Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να στείλετε email στο πιο κάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mathisiparemvasi.com
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας
 • Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].
 • Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.
 • Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να στείλετε email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@mathisiparemvasi.com
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο εξής email: info@mathisiparemvasi.com

9. Διοχέτευση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η ιστοσελίδα μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση

προσωπικών δεδομένων

 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την ιστοσελίδα.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

10. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών στην ιστοσελίδα, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

11. Δεσμοί (Links) προς άλλες ιστοσελίδες

Ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες μας, παρέχουμε συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Προσπαθούμε να επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι και ανταποκρίνονται στα υψηλά μας πρότυπα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε για τα πρότυπα κάθε διαδικτυακού τόπου με τον οποίο συνδεόμαστε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων εκτός της Μάθηση & Παρέμαβσης. Οι σύνδεσμοι με εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για την εξυπηρέτηση ή/ και ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν έχουν την απόλυτη έγκριση μας.
Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι διαφημιστές ή διαδικτυακοί τόποι τρίτων που έχουν συνδέσμους με τον διαδικτυακό τόπο μας, μπορεί να συλλέγουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από εσάς. Η πρακτική της συλλογής πληροφοριών αυτών των διαδικτυακών τόπων που έχουν σύνδεσμο μαζί μας είτε μέσω διαφημίσεων ή άλλες υπερ-συνδέσεις, δεν καλύπτεται από αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

12. Το Απόρρητο των Παιδιών

Οι διαδικτυακοί τόποι της Μάθηση& Παρέμβασης δεν προορίζονται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

13. Google Analytics και Διεύθυνση IP

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί web analytics εργαλεία, για καλύτερη κατανόηση της απόδοσης του ιστοχώρου, για ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας, καθορισμό του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, τι περιεχόμενο πλοηγείτε και τι πρόγραμμα περιήγησης / λειτουργικό σύστημα είναι σε χρήση. Αυτά τα δεδομένα δεν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία, αλλά είναι απαραίτητα για να διαπιστώσουμε τυχόν προβλήματα της ιστοσελίδας μας, καθώς και να ανακαλύψουμε ποιες υπηρεσίες και ποια χαρακτηριστικά είναι πιο πολύτιμα για τους χρήστες, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εμπειρία του χρήστη στην ιστοσελίδα. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Google Analytics εδώ: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και εμείς μπορεί να συλλέξουμε διευθύνσεις IP για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε. Έχουμε το δικαίωμα ωστόσο, να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις IP για να αναγνωρίσει τα άτομα που απειλούν τον διαδικτυακό της τόπο, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών.

14. Ασφάλεια

Έχουμε δεσμευτεί για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις για να διατηρήσουμε αυτή την προστασία. Όπως αυτές ακολουθούνται από την εταιρεία «Webnode» .

15. Διαφήμιση

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στην ιστοσελίδα, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Η ιστοσελίδα σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η συνεργασία θα τηρήσει των ανωτέρω δεδομένα για όλη την περίοδο της συνεργασίας και επιπλέον 6 έτη μετά τη λήξη της. Σε αντίθετη περίπτωση η ιστοσελίδα θα διαγράψει τα δεδομένα.

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτήν κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

16. Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας ενδέχεται να αναθεωρείται από καιρού εις καιρόν. Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο, αναγνωρίζετε το δικαίωμά μας να αλλάζουμε αυτή την πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και τη δέσμευσή μας να ανακοινώνουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, και κάτω από ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, κοινοποιούνται. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στην ιστοσελίδα της Πολιτική Ιδιωτικότητας με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής της. Προτείνουμε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή κάθε φορά που επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.