Πρώιμη Παρέμβαση


Τι είναι το πρόγραμμα "Πρώιμης Παρέμβασης";

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης είναι ένα ημερήσιο και καθημερινό πρόγραμμα θεραπείας που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 - 6 ετών και έχει ως στόχο την εντατική θεραπεία μεγιστοποιώντας το δυναμικό της μάθησης, αντιμετωπίζοντας την επικοινωνία, το παιχνίδι, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τη συνολική ανάπτυξη των δεξιοτήτων από πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά ακολουθούν καθημερινά και ατομικό πρόγραμμα και ομαδικό (μέγιστος αριθμός 4 παιδιά ανά ομάδα). Οι ομάδες χωρίζονται ανάλογα την ηλικία, τις λειτουργικές ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η ένταξη του παιδιού στην ομάδα γίνεται κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης. Ταυτόχρονα το παιδί προετοιμάζεται για το σχολείο και εκπαιδεύεται κάτω από την "ομπρέλα των ειδικών" ώστε να καλλιεργήσει την αυτονομία του, την ανεξαρτητοποίηση του, την αυτο-εξυπηρέτηση, την κοινωνικοποίηση και το παιχνίδι με τα άλλα παιδιά, ενδυναμώνοντας την λειτουργική και όχι τη ρομποτική επικοινωνία στο κοινωνικό σύνολο.

Γιατί να ξεκινήσετε το πρόγραμμα "Πρώιμης Παρέμβασης"

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που λαμβάνουν εντατικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης είναι πιο πιθανό να δείξουν βελτίωση μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα αυτό, μεγιστοποιεί το δυναμικό της μάθησης τους, στοχεύοντας στην επικοινωνία, στο παιχνίδι, στα προβλήματα συμπεριφοράς και στη συνολική ανάπτυξη των δεξιοτήτων από πολύ μικρή ηλικία. Γνωρίζουμε μέσα από εκτενείς έρευνες του εγκεφάλου ότι, η νευρική πλαστικότητα (ικανότητα δηλαδή του μυαλού να μάθει νέες δεξιότητες) μειώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία. Όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά η νευρική πλαστικότητα είναι υψηλή, αλλά καθώς μεγαλώνουν μειώνεται. Όταν μειώνεται η πλαστικότητα, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μάθουν νέες δεξιότητες. Όσο νωρίτερα μπορούμε να παρέμβουμε για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του παιδιού με την επικοινωνία, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις συμπεριφορές τόσο πιθανότερο είναι να αποσπάσουμε γρήγορη και θετική αλλαγή. Τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν 20-30 ώρες εντατικής πρώιμης παρέμβασης ανά εβδομάδα. Ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται σαν ένα εξαιρετικό χρονικό διάστημα για ένα παιδί, η "ένταση της παρέμβασης " όμως, έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από έμπειρους-εκπαιδευμένους θεραπευτές σε προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης σε συνεργασία με τους γονείς. Αυτή η "ένταση και συνέπεια" της παρέμβασης μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με καταπέλτη την επιτυχία.

Ποιοι είναι οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης;

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν με το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης είναι η εμπλοκή του παιδιού, η ανεξαρτησία, η λειτουργική αυθόρμητη επικοινωνία, η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, η κινητική και αισθητηριακή ανάπτυξη, η ανάπτυξη της κοινωνικής επάρκειας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων του παιχνιδιού, η γενίκευση των δεξιοτήτων, καθώς και η προληπτική προσέγγιση για προβληματική συμπεριφορά. Οι ειδικοί στόχοι παρέμβασης θα πρέπει να βασίζονται στη χρονολογική ηλικία του παιδιού, στο αναπτυξιακό επίπεδο, στις ειδικές ικανότητες και αδυναμίες τους, καθώς και στις ανάγκες ή στις προτεραιότητες της οικογένειας.


Ποιες παρεμβάσεις χρησιμοποιούνται για να κάνουν το πρόγραμμα αποτελεσματικό;

Δεν υπάρχει ενιαίο πρωτόκολλο θεραπείας για όλα τα παιδιά, αλλά τα περισσότερα ανταποκρίνονται καλύτερα στα ιδιαίτερα δομημένα προγράμματα συμπεριφοράς. Το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης παραθέτει ως γνώμονα την πολύπλευρη θεραπευτική αντιμετώπιση αφού δε χρησιμοποιεί μόνο μία θεραπευτική προσέγγιση αλλά τον συνδυασμό: της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς A.B.A, της θεραπείας της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Sensory Integration), της μεθόδου TEACCH (οπτικοποιημένο δομημένο πρόγραμμα), της μεθόδου εναλλακτικής επικοινωνίας (Pecs), και τις Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories).

Πώς μπορείτε να ξέρετε εάν το πρόγραμμα είναι αποτελεσματικό;

Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης είναι αποτελεσματικό είναι να βλέπουμε τα δεδομένα μέσω κλινικών παρατηρήσεων και αξιολογήσεων. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται και να αναφέρονται σε σας σε συχνή βάση. Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, τότε έχετε δίκιο να αναρωτιέστε αν η παρέμβαση θα πρέπει να συνεχιστεί. Για παράδειγμα, αν τα στοιχεία δείχνουν ότι το παιδί δεν έχει κάνει σημαντικές βελτιώσεις στο αναμενόμενο χρονικό πλαίσιο, θα επανεξετάζεται η παρέμβαση για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα. Εάν, από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία δείχνουν ότι το παιδί κάνει την αναμενόμενη πρόοδο ξέρουμε ότι ακολουθούμε τις σωστές μεθόδους θεραπείας.

Πώς εμπλέκομαι στην παρέμβαση του παιδιού μου;

Η συμμετοχή σας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του παιδιού. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν μια τολμηρή δήλωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν συμμετέχετε στα προγράμματα θεραπείας η πιθανότητα επιτυχίας είναι πολύ χαμηλότερη. Ως γονείς είστε οι άνθρωποι που περνάτε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου με το παιδί σας. Θα πρέπει να συμμετέχετε ολοκληρωτικά στην ανάπτυξη των παρεμβάσεων και να λαμβάνετε εκτενή ενημέρωση από τους θεραπευτές που εργάζονται με το παιδί σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι θεραπευτές είναι πραγματικά εξειδικευμένοι στις παρεμβάσεις αυτές ώστε να μπορούν να το βοηθήσουν να γενικεύσει τις δεξιότητες που μαθαίνει σε ποικίλα περιβάλλοντα.