Ψυχολογία

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ανάμεσα στο θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, με στόχο να διευκολύνει το άτομο να κατανοήσει και να συμφιλιωθεί με τις διάφορες καταστάσεις του περιβάλλοντος, να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από αρνητικά συναισθήματα, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που...