Σχολική Ετοιμότητα

     Τα τελευταία χρόνια ο όρος σχολική ετοιμότητα ακούγεται συχνά, όμως αρκετοί από εμάς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει. Αφορά στην είσοδο και τη φοίτηση ενός παιδιού στην Α' Δημοτικού. Η πρώτη δημοτικού απoτελεί τη βάση της σχολικής πορείας ενός μαθητή, επομένως πρέπει να είναι καλή και δυνατή, ώστε να στηρίζει τις τάξεις που θα ακολουθήσουν. Το μοναδικό επίσημο κριτήριο εισαγωγής των παιδιών, στην πρώτη δημοτικού είναι η ηλικία. Το πιο σημαντικό κριτήριο όμως, είναι κατά πόσο το παιδί μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα μαθήματα και τις σχολικές του υποχρεώσεις, δηλαδή πόσο έτοιμο είναι για το σχολείο . Έτσι λοιπόν, αναφερόμαστε στον όρο Σχολική Ετοιμότητα.


Τι είναι το Α-τεστ;

To A-τεστ, είναι το πρώτο ελληνικό ανιχνευτικό τεστ σχολικής ετοιμότητας, που αναπτύχθηκε στο Ιατρείο Αναπτυξιακής  Ιατρικής του Νοσοκομείου Παίδων «Aγία Σοφία» από την παιδίατρο-αναπτυξιολόγο κ. Λωρέττα Θωμαΐδου και τον αναπτυξιακό εργοθεραπευτή κ. Στέλιο Mαντούδη.O έλεγχος, που είναι εξαιρετικά απλός και γρήγορος, απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών και με αυτόν μπορεί πλέον να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτά έχουν τις απαραίτητες ικανότητες να παρακολουθήσουν με επιτυχία τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου.

Tο A τεστ δεν μετράει το IQ, ούτε την ευφυΐα γενικά και δεν καταλήγει σε κάποια διάγνωση. Eλέγχει αποκλειστικά και μόνο τη σχολική ετοιμότητα και απαντά με αντικειμενικό τρόπο στο ερώτημα: "Eίναι το παιδί έτοιμο να φοιτήσει στο σχολείο; Nαι ή όχι;".H εξέταση γίνεται μόνο από παιδιάτρους και θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά , και τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα. H εφαρμογή του διαρκεί μόλις 10 λεπτά και η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα και αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, πράγμα που μειώνει σημαντικά την υποκειμενική κρίση του εξεταστή

Τι είναι το ΑΘΗΝΑ Τεστ;

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν το παιδί μας είναι έτοιμο να πάει στο Δημοτικό Σχολείο. Τα τεστ συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και δίνουν την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πριν από την έναρξη του σχολείου και να προληφθούν μελλοντικές Μαθησιακές Δυσκολίες και στην άμεση αντιμετώπιση τους με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας διδακτικό-διορθωτικής παρέμβασης. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμπόδια που δεν αφήνουν το παιδί να μάθει αποτελεσματικά. Διαφορετικά, η μάθηση γίνεται μια επίπονη διαδικασία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ο μαθητής ταλαιπωρείται χωρίς να αναπτύσσει τις ικανότητές του ενώ ο γονέας απελπίζεται από την μαθησιακή του επίδοση. Σταδιακά, ο μαθητής χάνει την αυτοπεποίθησή του αλλά και την επιθυμία για μάθηση.

Η Α' Δημοτικού αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σχολικής πορείας, καθορίζει μια καλή αρχή και αποφέρει επιτυχή αποτελέσματα. Για να έχουμε καλούς μαθητές, πρώτα πρέπει να να έχουμε έτοιμους μαθητές στο να δεχτούν γνώση και αυτό δεν καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την χρονολογική τους ηλικία.

Το Τεστ Αθηνά είναι ,μια διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά. Χρησιμοποιείται ως τεστ σχολικής ετοιμότητας, ως εργαλείο ανίχνευσης πρώιμων μαθησιακών δυσκολιών και τέλος ως εργαλείο διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών /Δυσλεξίας. Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και αποτελεί το μόνο τεστ μαθησιακών δυσκολιών που είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα. Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται σε 3 συνεδρίες. Οι δοκιμασίες αυτές αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή. Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο . Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν το παιδί μας είναι έτοιμο να πάει στο Δημοτικό Σχολείο. Τα τεστ συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και δίνουν την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πριν από την έναρξη του σχολείου και να προληφθούν μελλοντικές Μαθησιακές Δυσκολίες.δυσκολιών και στην άμεση αντιμετώπιση τους με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας διδακτικό-διορθωτικής παρέμβασηςΕίναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμπόδια που δεν αφήνουν το παιδί να μάθει αποτελεσματικά. Διαφορετικά, η μάθηση γίνεται μια επίπονη διαδικασία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ο μαθητής ταλαιπωρείται χωρίς να αναπτύσσει τις ικανότητές του ενώ ο γονέας απελπίζεται από την μαθησιακή του επίδοση. Σταδιακά, ο μαθητής χάνει την αυτοπεποίθησή του αλλά και την επιθυμία για μάθηση.

Η Α' Δημοτικού αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σχολικής πορείας, καθορίζει μια καλή αρχή και αποφέρει επιτυχή αποτελέσματα. Για να έχουμε καλούς μαθητές, πρώτα πρέπει να να έχουμε έτοιμους μαθητές στο να δεχτούν γνώση και αυτό δεν καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την χρονολογική τους ηλικία.


Πότε πρέπει να κάνουμε τεστ Σχολικής Ετοιμότητας; 

Ιδανικά, λίγο πριν την έναρξη της φοίτησης του παιδιού στην Προδημοτική  ή έστω στο πρώτο τρίμηνο φοίτησης σε αυτό, είναι το καταλληλότερο διάστημα για την διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας.

Αν τα τεστ δείξουν ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο τι γίνεται;

Σε περίπτωση έγκαιρου εντοπισμού, το παιδί ξεκινάει θεραπευτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των αδύναμων δεξιοτήτων ώστε να το βοηθήσουμε να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη νέα του σχολική χρόνια. Όμως, αν τα αδύναμα σημεία του παιδιού είναι πάρα πολλά και το χρονικό διάστημα δεν επαρκεί τότε εξετάζεται το ενδεχόμενο της επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο (Προδημοτική).

 Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι το παιδί έχει θέματα νοημοσύνης;

Όχι. Η σχολική ετοιμότητα και ο δείκτης νοημοσύνης δεν συνδέονται άμεσα. 

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν το παιδί μας είναι έτοιμο να πάει στο Δημοτικό Σχολείο. Τα τεστ συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και δίνουν την ευκαιρία να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πριν από την έναρξη του σχολείου και να προληφθούν μελλοντικές Μαθησιακές Δυσκολίες.δυσκολιών και στην άμεση αντιμετώπιση τους με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας διδακτικό-διορθωτικής παρέμβασηςΕίναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμπόδια που δεν αφήνουν το παιδί να μάθει αποτελεσματικά. Διαφορετικά, η μάθηση γίνεται μια επίπονη διαδικασία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ο μαθητής ταλαιπωρείται χωρίς να αναπτύσσει τις ικανότητές του ενώ ο γονέας απελπίζεται από την μαθησιακή του επίδοση. Σταδιακά, ο μαθητής χάνει την αυτοπεποίθησή του αλλά και την επιθυμία για μάθηση.

Η Α' Δημοτικού αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σχολικής πορείας, καθορίζει μια καλή αρχή και αποφέρει επιτυχή αποτελέσματα. Για να έχουμε καλούς μαθητές, πρώτα πρέπει να να έχουμε έτοιμους μαθητές στο να δεχτούν γνώση και αυτό δεν καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την χρονολογική τους ηλικία.