Θεατρικό Παιχνίδι

  Το θεατρικό παιχνίδι εντάσσεται στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής και  ένα μέσο ενεργοποίησης του ατόμου, απελευθέρωσης της φαντασίας του, ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης του ίδιου του παιδιού. Με κύριο παράγοντα το «παιχνίδι των ρόλων» και την αισθητικοκινητική δραστηριότητα, το παιδί φτάνει σ' ένα σημείο «αυτοέκφρασης».

Το θεατρικό παιχνίδι διαφέρει από την καθιερωμένη θεατρική λειτουργία που προσφέρεται στα παιδιά με τη μορφή παραστάσεων «παιδικού θεάτρου». 

Σκοπός στο θεατρικό παιχνίδι δεν είναι πώς το παιδί θα κάνει τέλειες μηχανικές κινήσεις, «μελωδικές εκφορές» του λόγου, πώς ν' αποστηθίσει κάποιο κείμενο και να το απαγγείλει, αλλά πώς θα εκφράσει καταστάσεις και ρόλους με το δικό του τρόπο, εντελώς αβίαστα και υποκειμενικά. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι το παιδί κάνει μια θέαση του κόσμου κι αποσαφηνίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και τα προβλήματά τους. 

    Είναι ένα δυναμικό εργαλείο που βοηθά το παιδί στα πρώτα βήματα της μαθητείας του, ώστε να εξελιχθεί στο χώρο και να δομήσει τη γλώσσα.

  Οι βιωματικές, λειτουργικές, παραστατικές όψεις της γνώσης και της έκφρασης του παιδιού, που βρίσκονται μέσα σε κάθε μαθητή, η ανθρώπινη ανάπτυξη της νόησης που οδηγείται από στοιχειώδεις αισθήσεις, κίνησης και λόγου, οι λογικές που συντελούν στην ανάδειξη του προσώπου, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια σύγχρονη προοδευτική διαμόρφωση συστημάτων και μεθόδων ικανών να παράγουν καταστάσεις μετασχηματισμού δεδομένων στερεότυπων με εργαλεία τη μίμηση, την κίνηση, τις αντιλήψεις του παιδιού. 

Ο αισθητικός και κοινωνικός εξευγενισμός είναι τα πολυτίμητα δώρα του θεατρικού παιγνιδιού που προωθεί την ένταξη του παιδιού ως ατόμου στην ομάδα, την κοινωνικοποίησή του. Ο εκστασιασμός της γιορτής, η υποβολή των ρόλων, η υπέρβατη θέρμη των αισθήσεων, η πολυχρωμία των ήχων, η ανέμελη μουσικότητα των κινήσεων, η ξεγνοιασιά λαμπρύνουν την τελετουργία της "συμμετοχής". Το θεατρικό παιχνίδι παρουσιάζει, εν τέλει, απόλυτη συνάφεια με την καλλιέργεια της κιναισθητικής νοημοσύνης του παιδιού, καθώς, μέσα από την αποδόμηση και τον πολλαπλασιασμό των αισθήσεων, το εμψυχώνει και το εξευγενίζει ούτως ώστε να μεταφράσει τη διανοητική εικόνα σε πράξη.

Κάποιες από τις Εφαρμοσμένες τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στο Σεμινάριο

  • Ομαδικά παιχνίδια
  • Πως μεταμορφώνουμε τους ήχους και την μουσική σε εικόνα και κίνηση
  • Εφαρμογές με κρουστά όργανα και αποσπάσματα μουσικών επιλογών, , Μέσα από τους ήχους και την μουσική βρίσκουμε τρόπους να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας, να ελευθερώσουμε την κίνηση μας και αν αυτοσχεδιάσουμε μέσα από απλές τεχνικές έκφρασης
  • Ασκήσεις λόγου και φωνής για παιδιά
  • Δραματοποίηση παραμυθιού
  • Παιχνίδια ρόλων
  • Θεατρική αυτοσχεδιασμοί
  • Χρήση θεατρικών μασκών